Żywiec Zdrój wprowadza system depozytowy

Dzięki wprowadzeniu systemu depozytowego Polska może zaoszczędzić 65 mln euro rocznie! Żywiec Zdrój przedstawił najnowsze prognozy i optymalny model depozytu.

Żywiec Zdrój, lider rynku napojów bezalkoholowych, przedstawił założenia wprowadzenia systemu depozytowego w Polsce. Firma aktywnie działająca na rzecz wdrożenia tego rozwiązania podkreśla, że jest to jedyny sposób zapewniający efektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych po napojach i ich recykling, a w konsekwencji – domknięcie obiegu opakowań. Optymalny dla Polski model systemu przedstawił Frédéric Guichard – prezes Żywiec Zdrój, podczas tegorocznej edycji międzynarodowej inicjatywy Circular Week.

Wyzwanie ekologiczne

Gospodarowanie odpadami plastikowymi to jedno z największych wyzwań ekologicznych współczesnego świata. Każdego roku w Polsce na rynek trafia ok. 200 tysięcy ton opakowań PET, jednak poziom recyklingu tego surowca jest wciąż relatywnie niski i wynosi zaledwie 50%. Jedynym skutecznym sposobem umożliwiającym wzrost poziomu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z PET i ich recyklingu jest wprowadzenie systemu depozytowego na opakowania napojowe z PET i tym samym, umożliwienie przedsiębiorcom produkcji nowych opakowań z tych już zebranych. Doświadczenia innych krajów europejskich, w których rozwiązanie to zostało już wprowadzone, dowodzą, że w krótkim czasie poziom recyklingu butelek PET może wzrosnąć powyżej 90%. Osiągnięcie tych parametrów jest kluczowe w kontekście zamykania obiegu tworzyw sztucznych i zwiększenia udziału recyklatów w opakowaniach, czyli produkcji nowych opakowań z surowców wtórnych.

Jak pokazują ostatnie badania, nie tylko branża napojowa opowiada się za tym rozwiązaniem. Zdecydowana większość Polaków (96%) również popiera wprowadzenie jednego, powszechnego systemu depozytowego obejmującego opakowania po napojach, a 86% uważa, że system depozytowy trzeba wprowadzić jak najszybciej1.

Zamknięcie obiegu plastiku jest możliwe, realne i bliskie, wymaga jednak podjęcia konkretnych działań i to w możliwie jak najszybszym czasie. System depozytowy jest absolutnie konieczny dla zapewnienia wysokich wskaźników zbiórki odpadów opakowaniowych, które umożliwią pozyskiwanie wystarczającej ilości wysokiej jakości surowca rPET, niezbędnego do wytwarzania opakowań z recyklingu, czyli kolejnych butelek z butelek. Rozwiązanie to zapewni ogromne korzyści ekonomiczne i ekologiczne – zebrany z rynku i poddany recyklingowi plastik zniknie ze środowiska naturalnego, do którego nigdy nie powinien trafiać.

Frédéric Guichard, prezes Żywiec Zdrój

Korzyści dla Polski

Oprócz niepodważalnych korzyści dla środowiska naturalnego, wprowadzenie systemu depozytowego ma również istotne znaczenie ekonomiczne. Pozwoli Polsce skutecznie podnieść poziom recyklingu tworzyw sztucznych i obniżyć poziom projektowanych opłat, które nasz kraj będzie odprowadzał do Brukseli od 1 stycznia 2021 r. za niepoddane recyklingowi tworzywa sztuczne (800 EUR/tona).

Szacunki firmy Żywiec Zdrój pokazują, że wprowadzenie systemu depozytowego pozwoliłoby obniżyć wysokość opłaty nawet o 65 mln euro rocznie – podkreśla Frédéric Guichard – Sama odprowadzana do Brukseli należność nie rozwiąże jednak problemu niewystarczającego poziomu recyklingu opakowań PET. Zmianę tę zauważymy jedynie zwiększając ilość zebranych opakowań, a to jest możliwe dzięki systemowi depozytowemu, który będzie sfinansowany przez przedsiębiorców i efektywnie przez nich zarządzany w formule non-profit.

Odpowiednio zaprojektowany i zarządzany

Efektywność systemu zależy od jego finalnego kształtu. Żywiec Zdrój podkreśla konieczność prawnego oparcia go o regulacje ustawowe, zakładające powszechność i obligatoryjność dla wszystkich producentów opakowań napojowych. Wskazuje również podmioty, które powinny być odpowiedzialne za stworzenie najlepszego modelu depozytu, zarządzanie nim oraz nadzór nad jego poprawnym funkcjonowaniem. Firma aktywnie działa na rzecz wprowadzenia systemu depozytowego, współpracując w tym temacie z branżą napojową i piwną.

Dlaczego tak ważne jest, aby wspólny dla całego rynku mechanizm depozytu został uregulowany w polskim systemie prawnym? Istnienie jednego systemu ogólnokrajowego wyeliminuje ryzyko chaosu, braku oczekiwanej efektywności i konkurowania o opakowanie wysokością opłaty depozytowej lub np. zachętami marketingowymi.

Po drugie, system powinien być nadzorowany przez państwo, a jego operatorem powinna zostać dedykowana spółka non-for-profit powołana przez producentów i detalistów wprowadzających opakowania do obrotu. Producenci wyrobów w opakowaniach najlepiej znają uwarunkowania rynkowe oraz oczekiwania sieci handlowych i konsumentów, dlatego są w stanie zapewnić funkcjonowanie systemu dopasowanego do potrzeb wszystkich uczestników rynku, a przy tym także efektywnego kosztowo.

Po trzecie, system powinien jasno określać objęte depozytem rodzaje opakowań napojowych i ich pojemności. Zwrot opakowań powinien być też łatwy i nie powinien wymagać wysiłku, a sama sieć punktów zwrotu powinna być na tyle szeroka, by konsumenci mogli z niej swobodnie korzystać.

Działania Żywiec Zdrój

Zrównoważony rozwój to jeden z kluczowych celów funkcjonowania Żywiec Zdrój i całej grupy spółek DANONE. Firma od lat podejmuje działania, by zminimalizować swój wpływ na środowisko naturalne. Systematycznie wprowadza na rynek opakowania w 100% z przetworzonego plastiku oraz edukuje konsumentów na temat odpowiednich nawyków w zakresie segregacji odpadów i możliwości ich recyklingu. Firma posiada w swoim portfolio trzy opakowania wykonane w 100% z recyklingu, w tym wprowadzoną w tym miesiącu butelkę o pojemności 1l.

Jeszcze w tym roku, jako pierwsza firma w Polsce, zapewni też zbiórkę i recykling równowartości 100% plastiku wprowadzonego przez siebie na rynek. We wrześniu br. Żywiec Zdrój, wraz z innymi przedstawicielami grupy spółek DANONE, został sygnatariuszem Paktu Plastikowego, by wspólnie z branżą i innymi podmiotami działać w kierunku ograniczania użycia pierwotnych tworzyw sztucznych i innowacji na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego,. Firma angażuje się we wprowadzenie systemu depozytowego w Polsce, współpracując w tym temacie z wieloma podmiotami z branży napojowej.

Materiał sponsorowany

O firmie

Żywiec Zdrój S.A. to lider na rynku wody butelkowanej oraz największy producent na rynku napojów bezalkoholowych2. Zgodnie ze swoją misją, firma zachęca ludzi, by pili zdrowiej i ze szczególną troską dba o środowisko naturalne. Misja ta widoczna jest we wszystkich obszarach działalności Żywiec Zdrój – od współpracy z dostawcami, poprzez tworzenie produktów, po realizowane programy edukacyjne i ekologiczne. Najbardziej znane z nich to „Po stronie natury” i „Mamo, tato, wolę wodę!”. Ich celem jest uwrażliwienie na potrzeby natury i ochrona zasobów wodnych w Polsce, a także kształtowanie właściwych nawyków w zakresie spożycia płynów wśród konsumentów.

Firma Żywiec Zdrój S.A. powstała w 1992 roku na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Dziś zatrudnia ponad 600 pracowników w sześciu lokalizacjach w Polsce i posiada najbardziej rozpoznawalną markę wody niegazowanej bezsmakowej w kraju3.

Żywiec Zdrój jest częścią grupy spółek DANONE – producenta żywności dopasowanej do potrzeb odbiorców na każdym etapie życia. W Polsce DANONE działa w 3 obszarach istotnych dla prawidłowego żywienia: produkty mleczne oraz pochodzenia roślinnego (Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywienie specjalistyczne, obejmujące żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (Nutricia). Wszystkie spółki DANONE łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz misja niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe. Poprzez oferowane produkty oraz realizowane projekty i programy – w myśl wspólnej wizji One Planet. One Health – spółki DANONE zachęcają do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych na co dzień, a także przyczyniają się do zdrowia kolejnych pokoleń i lepszego stanu naszej planety.

Poznaj grupę spółek DANONE, odwiedzając nową stronę internetową www.danone.pl.


1 Badanie Ibris, CATI Omnibus z lipca 2020 przygotowane na zlecenie Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).
2 Żywiec Zdrój za Nielsen: Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (food), sprzedaż wolumenowa w okresie marzec 2019 – luty 2020, kategoria napojów bezalkoholowych.
3 Kantar Polska dla Żywiec Zdrój, tracking wód czystych niegazowanych, 14.02-01.03.2020, CAWI, n=380, osoby w wieku 18-55 lat kupujące wodę czystą niegazowaną przynajmniej raz w tygodniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *